När öka lönerna för hög inflation?

Fråga:

Många talar om en hotande inflation, kan vara 10% per år. Om detta skulle inträffa, när man ska stiga då löner? Måste det finnas endast nya förhandlingar omgångar?


Svar:

För det mesta med en bit. Om NUM dålig (vi har under tidigt 70-tal), kollektivavtalen avslutas förtidigt.