När säljaren har rätt att omarbetningar och när får jag mina pengar tillbaka?

Fråga:

Kan någon berätta för mig när jag har rätt att kräva mina pengar tillbaka, och när säljaren har rätt att reparera varan? (De levererade varorna var delvis trasig)


Svar:

Inte säljaren har rätt att reparera, men köparen har rätt att kräva senare först. Detta kan vara antingen reparation av det befintliga objektet eller leverans av en ny artikel. Dock måste proportionalitet iakttas.

Först om det misslyckas eller inte uppfylls, sedan sänka priset eller dra tillbaka helt.

Detta är förfarandet för § 437 BGB.