När Schutter godis Co på 4700 W Augusta gå i konkurs?

Schutter-Johnson godis samman med Ward Candy av New York 1972.