När ska du blanda en fast fastighetsfond i depå?

Fråga:

Ha tre öppna fastighetsfonder på mitt konto. Prestanda är ganska mycket mau. Om det finns 3% per år finns en hel. Medlen gör bara tid ca. 5% av portföljvärdet av och cirka 2,8 procent av de totala tillgångarna. Jag undrar bara om pengar för att skapa bättre är i aktier i stället för att lämna den. Eller ser det snarare som en sten i bränningen, att stabilisera depån?


Svar:

Hej, Althaus.

Du borde få långsam i huvudet i första är de dagar där du "säker på livförsäkring eller statsobligationer" 4-7% har fått, på medellång sikt av. För nedgången i köpkraft på grund av inflationen är låg, men så verkliga avkastningen är avgörande (efter inflation).

3% per år med en relativt säker form av investering som öppna fastighetsfonder är i denna miljö något som mau.

Dessa kan dessutom vara en byggsten i din portfölj som har en stabiliserande effekt. Scattering guld är värt, det finns bara tillgångsklasser med varierande avkastning-riskprofil.

Du med 100% eget kapital portfölj långsiktiga 6-12% kommer tillbaka, du måste acceptera att dina tillgångar är halverad tid inom några dagar.

De öppna fastighetsfonder, kan du få 3%, men risken för en stor krasch är mer hanterbart, om inte utesluts också.

Eftersom ingen har glaskula, ignorera vilka former av investeringar i framtiden tyvärr som alltid bara spridning hjälper :)