När ska du inte skriva ett affärsbrev?

Anledningar att skriva ett affärsbrev:

  • Att göra en utredning eller begäran
  • Att svara på en enkät eller begäran
  • Skicka information
  • Att anmäla
  • Att dokumentera ett faktum eller en transaktion

Om du har ingen av dessa skäl, bör du inte skriva ett affärsbrev. När det går inte att skriva ett företag brev eftersom de kräver tid och personal, som är en kostnad.