När tennisboll träffar nätet på en serve är det ett fel?

När tennisboll träffar nätet på en serve är det ett fel?

Nej. Det heter en låt, där i princip serven inte räknas och it återuppspelas, oavsett hur många gånger en låt heter. Dock har bollen att landa i rutan. Annars är det ett fel. Det enda undantaget till denna regel är i mens kollegiala tennis, där låt serven spelas som alla andra serve, så länge det landar i rutan.