När undertecknade självständighetsförklaringen Madison?

Praktiskt taget varje delegat undertecknades den 2 augusti 1776. Bara John Hancock undertecknat den 4 juli 1776. James Madison undertecknade inte självständighetsförklaringen, men han var ett signerat av konstitutionen.