När upphör en bostadsrätt förening är en förening?

Vanligtvis, måste föreningen upplösas för att föreningen skall upphöra. (Det kanske inte är i god status enligt riktlinjerna för ministern, men inte lämna in din årlig förnyelse--om är ett måste i din stat- men detta kan inte automatiskt upplöses föreningen.)

Styrande dokument kan ge en process eller en metod av att upplösa föreningen.

Vanligtvis inträffar upplösning vid en katastrof som i huvudsak förstör den fysiska strukturen.

Upplösning kan också användas när projektets utvecklare har etablerat en sammanslutning som är gynnsamma för utvecklaren och då utvecklaren överger projektet. Återstående ägare, inklusive utvecklarens långivare, kan välja att upplösa föreningen felaktig och utgör en annan som är mer användbar för driften av gemenskapen.

Obs: Status för föreningen är business status; deklarationsstatus, som är fysisk status, påverkas inte när föreningens status ändras.