När var den tidigaste hänsyn till en julgran?

När var den tidigaste hänsyn till en julgran?

I Britan var det första kända att ge en julgran under den viktorianska Ekelund.