När vi dra ett kort från en kortlek utgången är oviss kortets värde är?

När vi dra ett kort från en kortlek utgången är oviss kortets värde är?

också osäker.