Närvaro vid en militärtjänst akademi som anses aktiv tjänst efter 20 år av reguljär trafik?

De fyra åren vid akademin används inte vid beräkningen av din pensionering lön från militären. Men om du var att ange statsförvaltningen och att gå i pension från den karriären, skulle då din borgerliga tjänste-pension räknas dina fyra år vid akademin, plus din aktiv tjänst militär tid, plus din tid som statstjänsteman.

Rättelse: militärtjänst tid räknas inte mot en tjänstemannakår pensionsstiftelser. Du måste "köpa in" den federala pensionering program baserat på din års militärtjänst. Detta är inte billigt.