NASDAQ är index för vilket land?

NASDAQ är index för vilket land?

Vilket lands Index är Nasdaq