Negativa och positiva effekter av kemi?

Positivt:
1) hjälper mänskligheten utvecklas mat konserveringsmedel.
2) kan man utveckla sprängämnen för att extrahera mineraler och rensa vattenvägar, etc.
3) hjälper mänskligheten utvecklas nya bekämpningsmedel
4) hjälper mänskligheten utveckla nya material (plast) från luften, kol, olja, etc.
5) kan man förfina mineraler, guld, etc.

Negativt:

1) kontroversen om konserveringsmedel inte orsakar mer skada i cancer, etc, än den nytta de gör.
2) de dödade i Blaster att göra sprängämnen, och krig, bombningar, brottslig användning av sprängämnen, olyckor i gruvor, okunnighet, etc.
3) att upptäcka många bekämpningsmedel har dålig Återstodsoljor effekter--DDT, etc.
4) avfall av plast som inte kan återvinnas effektivt och är inte biologiskt nedbrytbart. Tvist över risken för förgiftning och cancer från flyktiga ämnen i plast få in mat och grundvattennivån.
5) många kemikalier använder att förfina och underhålla maskiner extremt giftigt och cancerframkallande ämnen som måste kontrolleras noggrant: kvicksilver, cyanider, hexavalentchromium i smörjmedel för ångturbiner, etc. Ljuskällor: chem major ett år. " Erin Brokovitch". Old gold och cinnabar gruva turer.