Nießbrauch - vad betyder det menar exakt?

Fråga:

Jag överväger att överföra min egendom nu till min dotter. Naturligtvis, jag vill men tog inte, men så länge det går ligger kvar. Min granne sa, att jag inte får glömma höger om nyttjanderätt, som också i familjen, det kan finnas tillfällen konflikter, och så jag skulle kunna fortsätta för att spela säkert. Men vad exakt betyder det? Kan jag hantera detta kontrakt med min dotter? Kostnaden?


Svar:

Inte bara notarien behövs här, men också av skatterådgivare. Om notarien vid Beurkungsdung fungerar, han tillåts inga råd som nämligen för och återigen göra de enskilda Lösunen (förbud mot pre remiss).

Det finns mycket där. Det finns också den livslånga timeshare i stället för en nyttjanderätt, som också spelas in i fastighetsregistret.