Nuvarande pris per pund av återvunnet glas?

Här är en sida jag hittade med vissa återvunnet glas priser på den.

http://www.Recycle.net/glass/glass/xv090100.html