Nya medarbetare med 450-euro-jobb, spara jag klumpsumma pensionsavgifter, eftersom han måste betala pension?

Fråga:

När den nya medarbetaren i 450-euro-jobbet, gillar att göra det? Spara jag klumpsumma pensionsavgifter, eftersom han nu måste betala till pension? Tack för råd, vet ingen så kvadratur. Hittills har betala jag paketet till 30% på mini jobbet.


Svar:

Nej, arbetsgivaren "sparar" inga RV inlägg. Därför också?

Sysselsättning som mini-jobb, ny start efter 1.1.13, betala för mängden ökar till RV på 3,9% - såvida inte uttryckligen bestämmer han sig mot den.

Den AG också vanliga klumpsumma socialförsäkring bidrag förbli + fast inkomstskatt.