Obehaglig lukt från lägenheten Nachbarn-hyr minskningen tillåtet?

Fråga:

Den har rätt att hyra förminskning, om det luktar betydligt även grannens lägenhet och informeras om House Administration - utan framgång?


Svar:

Ingen bedömningskriterier är enbart den subjektiva känslan av lukt eller ens en överkänslighet mot leasetagare. En domare måste bestämma det beror på, som en objektiv person skulle uppfattar situationen.

Avtalsenliga användning av hyresbostäder finns också trappan eller en Hall. . Det är viktigt att doften uppnås en viss betydelse och konsekvens. Enstaka obehagliga lukter måste förbli av hänsyn.

Endast en ovanlig lukt eller lukt kan klagomålet och skall ha rätt att minskningen i hyra.