Och allokering, vad som har att göra något med aktiemarknaden?

Fråga:

Allokering av tillgångar. Vad det betyder i samband med aktiemarknaden?


Svar:

Ja, men n ciht bara.

Det är fördelningen eller strukturera av depåer eller portföljer.

Kan delas upp i aktiefonder, Immobilenfonds, inlåning med fast löptid menar så omsorgsfullt och guld, som i Aktiendepotfall distributionen i Akteine leverantörer, finansiella tillgångar, etc.