Ogifta par kan fylla i ett gemensamt ansvarsförsäkring?

Fråga:

Med jämför har jag sett för att skilja mellan familj och enda försäkring av tredje parts ansvarsförsäkring redan ett par gånger. Vad är fel med ogifta par som lever tillsammans? Omfattas av familjen försäkring?


Svar:

Den gemensamma Haushalt(Wohnung) är viktigt för försäkrade, detta har oftast alla partner i Co försäkrade familjen versionen, tips: när ARAG på juridik & hem omfatta alla personer som är försäkrade med (föräldrar, barn, etc.) I Singeldeckung är endast icke-arbetande barn mitverssichert.