Ojämlik beskattning i EU och krisen: fallet Irland

Fråga:

Irland är / var känd för lukrativa skatt modeller för företag eller skattelättnader, särskilt för investerare eller investeringsinstrument. Nu vicka packar ihop det och det finns redan EU: S stöd medel.

Är det inte absurt, om sådan ojämlikhet är möjligt i EU, och så småningom de starka länderna sedan kommer att behöva stödja dessa länder, som erbjuder sådana skatteförmåner? Cypern här kommer också att tänka på.

Har jag fel här? Eller vad jag förstår här inte korrekt?


Svar:

så du kan se den. I Irland och låga skatter för många parter. Det finns många finansiella medel som finns i EU, i Irland. Detta är beskattning och DBA som har landet med andra länder. Således, internationella finansinstitut kan fungera.

Så mycket kapital har överförts till Irland, växte banksektorn oproportionerligt. Och därmed ökade risker. Staten måste nu spara uppblåsta bankerna. Och det är dyrt. Och visst kan du se det är hur du ser det.

Tänk bara på DEPFA.