Om AC betyder växelström används för att lysa upp en lampa och växelström flyttas upp och ner sedan varför det ljus som utsänds från det lampa inte ändrar för att ge oss först en svagt ljus sedan ett starkt ljus?

Elektriska glödlampor använder elektrisk ström för att värma en glödtråd för hög temperatur som ger elektromagnetisk strålning som visas till oss som som "värme" i den osynliga delen av frekvensspektrum och "light" i den synliga delen. Växelström (AC) spänning vågform ändringar på en frekvens av 50 eller 60 Hz (cyklar per understöder av en sinusvåg) beroende på vilket land du bor i. Glödtråden är uppvärmd från cykel till cykel av AC spänning vågformen - toppar och dalar av AC vågformen är så nära att glödtråden inte har tid att svalka dig mycket. Det verkar thus att avge ljus kontinuerligt för oss och vi märker inte någon minskning av ljus. Ett skäl bidrar till detta är ihållande i vision av det mänskliga ögat - vi ser något händer på bildhastighet på 20 eller mer per sekund som kontinuerlig. Om det vore en långsammare frekvens på AC skulle vi märka förändringarna i ljusintensitet som förekommer på de olika nivåerna av spänning i ac vågformen.