Om behörig användare på kreditkort hävdar konkurs skadar det primära kortinnehavarens kredit?

Nej, förutsätta att kortinnehavaren gör alla de betalningar som han ska... användaren inte ansvarar för skulden på kortet, och det är inte en del av hans BK.