Om det finns tydliga eller blodig vätska från öronen eller näsa varför inte skulle du använda ett nasofaryngealt airways?

Klar vätska kan vara cerebrospinalvätska (CSF), vilket visar att en hjärna eller ryggmärgsskada (skallfraktur eller allvarlig skada på ryggraden).

---

Ett trauma patienten anses klar vätska rinner från näsa eller öron i cerebrospinalvätska (CSF) tills motsatsen bevisats. Man skulle inte använda en nasofaryngealt (NP) luftvägarna hos denna patient på grund av (små, men teoretiskt möjligt) risken för cribriform plattan fraktur och passerar NP luftvägarna i storhjärnan.

En orofaryngeala flygbolag skulle vara ett bättre val i denna patient, att tillåta att ventilera patienten tills en slutgiltig luftvägarna kunde fastställas, om indikerat.

Halo testet kan användas för att kontrollera om vätskan är i själva verket CSF. En liten mängd vätska tillåts rinna på en 4 x 4 eller filterpapper. Blod kommer att samla i mitten, och om det är CSF, en klart gul ring kommer att omge blod. Detta är inte ett fruktansvärt specifika test, men gör att man kan grovt avgöra om CSF rinorré är närvarande.
Detta kan tyda på en hjärnskada.