Om din 17 och du lever med dina släktingar i GA som inte har förmynderskap av du kan flytta medan dina föräldrar lever i ett annat land?

På 17, du kan lämna hemmet i Georgien och kan inte tvingas att återvända. Du kan inte bli utslängd tills du är 18, men du kan lämna på din egen på 17.