Om din motorcykel blir stulen och du inte behöver stöld på det kan du ringa upp efter incidenten och begäran stölden på det och få ersättning?

Ingen som kallas försäkringsbedrägeri. Du kan få böter och potentiella fängelse.