Om du är oskyldig tills bevisats de varför du arresteras och skickas till fängelse innan din rättegång?

Du är inte oskyldig tills bevisats men ganska oskyldig. I juridisk mening innebär detta att det är encumbent på åklagaren att bevisa din skuld och inte encumbent dig att bevisa din oskuld. Gripandet görs eftersom det finns en rimlig förmodan om skuld men du endast skickas till fängelse om domstolen är övertygad om du utgör en flight risk. Dessa frågor verkar motsäga en presumtion för oskuld men en försäkran om frihet för alla följt av skapandet av en regering att garantera rättvisa är en motsägelse. Det är därför folk har gått samman för att bilda en mer perfekt union snarare än en perfekt union.