Om du arbetat heltid i över 5 år på en restaurang som inte erbjuder mammaledighet kan du samla Korttidsboende funktionshinder i massa?

I CA skulle du
Jag är planerad att ha mitt barn i slutet av mars 2004, och planerar att ta sex veckor mammaledighet från mitt jobb. Kommer jag att kunna göra anspråk på en ytterligare sex veckor betalade familjen lämna band med min baby efter den 1 juli 2004, när betalas familjen lämna förmåner börjar?
Ja. Du kan lämna in en ansökan om betalade familjen lämna förmåner att knyta an till ditt barn på eller efter den 1 juli 2004 som avses perioden du hävdar (den 1 juli 2004 eller senare) är inom ett år efter födelsen av barnet. Upp till sex veckor av förmåner kan betalas om du annars är berättigad.
http://www.EDD.ca.gov/direp/pflfaq1.asp
för mer info se www.steveshorr.com/disability.htm