Om du bränner något i en öppen eld ska du bära skyddsglasögon och handskar?

Om du bränner något i en öppen eld ska du bära skyddsglasögon och handskar?

Ja bör du bära skyddsglasögon och handskar som en säkerhetsåtgärd så att du inte bränner dig själv och så att askan inte blowup i ögonen. Dessutom om du inte vet allt material du bränner bör du också bära en Respirator. (Endast efter att du har varit passar testade)