Om du fil Ch 13 och ditt hem har köpts enligt ett land kan innehavaren av avtalet ta tillbaka egendom om du inte stannar aktuella?

Precis som en utlåningsföretagets, kan ett kontrakt säljare av fastigheter begära att domstolen om tillstånd att utestänga på fastigheter om gäldenären i kapitel 13 inte håller avtal betalningarna nuvarande. Avtal säljaren skulle göra detta på samma sätt en utlåningsföretagets skulle, som är genom att lämna in ett förslag till befrielse från vistelse med konkurs domstol. Gäldenären har möjlighet att lämna in en invändning mot förslaget till befrielse från vistelse, men normalt har att föra betalningarna nuvarande relativt snart (och sedan hålla dem aktuella därefter) råda om invändningen. Statliga lagar varierar kraftigt på vad ett avtal säljaren kan göra när befrielsen från vistelse beviljas, men om säljaren kontrakt beviljas befrielse från vistelsen de skulle förmodligen gör sedan vad särskilt staten kräver för dem att återfå innehav av fastigheter. Observera att ingenting i detta inlägg eller i någon annan bokföring utgör juridiska råd. Detta är helt enkelt min förståelse av fakta, som jag inte behöver, och jag föreslår inte någon kurs åtgärder eller passivitet till någon person.