Om du gick till ett slumpmässigt Ivy League universitet för att studera tyska vilken bok skulle de använda eller om du ville ha en auktoritär och akademisk bok att lära sig tyska själv som ska du använda?

Om du gick till ett slumpmässigt Ivy League universitet för att studera tyska vilken bok skulle de använda eller om du ville ha en auktoritär och akademisk bok att lära sig tyska själv som ska du använda?

Universitet, även de Ivy League universitetarna, använda en mängd olika böcker. Några av de vanligaste böckerna är
Praktisk genomgång av Tysk grammatik
Kontakte
501 tyska verb