Om du har blivit ombedd att göra ett DNA test för att kontrollera ett familjeförhållande hur skulle en enkel DNA testa som detta och hur mycket skulle det kosta?

Beroende på var du bor ett DNA-test kan variera från $150,00 till $500,00 men du bör kontrollera din telefonbok eller on-line för lokala organ och avgifterna. Det mest typiska DNA-testet är ett blodprov som tas från två eller fler av de berörda parterna eller ett salivprov från munnen, det dras med en cottom swob. Båda är mycket exakt och resultatet är ungefär samma. Saliven är oftast billigare. Människor föredrar blodprov men din saliv innehåller så mycket av ditt DNA som ditt blod. I mitt fall, det var ett faderskap fråga och vi gjorde båda typerna. Våra bilder togs och båda gångerna prover hämtades från alla tre av oss (mitt barn, far & själv) de tar DNA markeringarna och jämföra dem med andra partier. Likheterna i märkningar bestämma förhållandet. Ordentlig titt.

I Indien kostar det 11500 för standardtest. Det är viktigt för att veta om antalet markörer testas? För att få 100% korrekta resultat, behöver varje prov köras iallafall 3 gånger liksom östra Biotech.