Om du har en copay med din primära försäkring men också har sekundär försäkring måste du betala copay före behandlingen?

Beror på kontorets läkare billing förfaranden.
För mer information besök www.SteveShorr.com
Ja, din sekundära försäkringen bör täcka detta belopp om du har nått din självrisk med dem. Normalt, om den primära försäkringen gäller en självrisk eller co-insurance/co-betal och du har inte träffat din självrisk på din sekundära politik, kan beroende på din politik de gälla återstoden din självrisk. Normalt efter att självrisken är uppfylld på den sekundära ins. betalar de 100% av din återstoden.