Om du har lämnat in kapitel 7 år och din make har misslyckats att vända henne skatteåterbäring kan antingen av er föras på åtal?

Normalt ingen. Vad är mest sannolikt att hända är att din konkurs kommer att ogillas för underlåtenhet att följa förvaltarens begäran om dokument.
Jag håller med Nate; underlåtenhet att producera skatteåterbäringen normalt resulterar i avskedande inte i brottmål. Men om en av makarna följt förvaltarens önskemål och en av makarna inte gjorde, kan den make som följt flytta att få fallet de konsoliderade, så att maken i överensstämmelse fortfarande framgångsrikt tar emot ansvarsfrihet och endast den otillåtna maken blir avskedade. Domstolen tar ut en avgift till de befästa ett fall, och den advokat som företräder gäldenären normalt debiterar extra avgifter för extra arbete också.
Observera att ingenting i detta inlägg eller i någon annan bokföring utgör juridiska råd. Detta är helt enkelt min förståelse av fakta, som jag inte behöver, och jag föreslår inte någon kurs åtgärder eller passivitet till någon person.