Om du har målat kan grannens sida av ett trä staket granne gör du ersätta det med ett nytt trä staket?

Kanske har du blandat upp dina ord i din fråga. Det klokt om läsa som, "om du målat dina sidan av grannens trä staket kan grannen göra du ersätta det med ett nytt trä staket?" Om så är fallet, du hade ingen rätt att måla grannens staket utan deras tillstånd och svaret på din fråga är kan de stämma dig i domstol för att skada deras egendom.

Om de stämma dig i domstol och segrar, har de rätt att återställas till den position som de var i innan du skadade sin egendom. Om staketet är nytt kan domstolen bevilja tillräckligt skadestånd för att täcka ett nytt staket. Om staketet är äldre, får domstolen Pro rate värdet. Medan din granne inte kan göra dig ersätta staketet, domstolen kan och du kan ha extra bevisbördan rättsskyddsförsäkring. Du bör försöka att förhandla fram ett bra avtal att lösa antingen genom ommålning staketet för att behaga din granne eller kanske erbjuder sig att dela på kostnaderna för ett nytt staket.

Som en livstid lektion är det klokare att låta grannen vet dina avsikter, även om det är din sida av staketet, eller om du tror att du gör dem en tjänst.