Om du låter en överenskommelse om tillfälligt upphävande, förlora ALG där hävdar?

Fråga:

Arbetsgivaren vill säga upp anställda av operativa skäl. För att undvika en gikt arbetstagare, erbjuder han avbokning avtal om avgångsvederlag. Alltså, du förlorar ALG jag hävdar?


Svar:

För att korrigera den olyckliga situationen 12 veckor - lock, har den federala arbetsförmedlingen uppdaterat dess genomförande instruktioner för låset.

Efter detta uttalande har medarbetare i ingående av en överenskommelse om tillfälligt upphävande full rätt till arbetslöshetsersättning, om följande villkor är uppfyllda.

  1. Genom avtalet om avbokning får medarbetaren ett avgångsvederlag mellan 0,25 och 0,5 månad resultat per sysselsättning år.

2. utan avbokning avtalet skulle avbrytas operativa skäl arbetstagaren enligt uppsägningstiden.

Meddelandet måste upprätthållas även efter avslutad avbokning avtalet. Bosättningen utanför denna bandbredd flyttar hotar uppsägning avtal även fortsättningsvis blackout perioder.