Om en icke-medborgare lämnar USA och avgifter 7000 att Visa kort och 500 till JCPenney kort kommer det att finnas några crimial konsekvenser om han återvänder till USA efter 7 år?

Det finns ingen "straffrättsliga konsekvenser" skulder i USA, oavsett vilken tidsram eller medborgarskap av gäldenären. Det finns ingen gäldenärens fängelser i detta land. Svar det är ingen "straffrättsliga konsekvenser" skulder i USA, oavsett vilken tidsram eller medborgarskap gäldenärens. Det finns ingen gäldenärens fängelser i detta land.