Om en kvinna har haft en hysterektomi finns det något sätt att hon bära ett barn om hon använt invetro?

Det finns ingen plats för barnet att form... också förmodligen saknas viktiga hormoner... Svar Att inte ha en livmoder snarare förhindrar att bära ett barn.