Om en person konkursansökan är gift och huset är i hustruns namn har han fortfarande att lista huset även om han inte är på dådet?

Som en allmän regel om en persons namn är inte på titel, då de inte "äger" fastigheten och det skulle inte finnas med i BK. Dock har vissa gemenskapens egendom stater särskilda lagar som reglerar fastigheter ägs av gifta par. Det skulle vara fördelaktigt att ta reda på BK lagarna i delstaten residency rörande fast egendom.