Om en posionous orm biter sin toungue vad händer?

Om en giftig orm biter sin egen tunga ingenting skulle hända. Giftiga djur är immun mot sina egna gift. Om två skallerormar av samma art kampen, kommer varken att skadas av giftet de injicerar.