Om maneter är inte riktigt fisk varför de har ordet fisken i deras namn?

Om maneter är inte riktigt fisk varför de har ordet fisken i deras namn?

Före den detaljerade nomenklaturen av taxonomy fick många marina djur den namn "fisken" eftersom de hittades i havet. Detta inkluderar maneter, sjöstjärnor och languster.