Om någon har kämpat zoster virus för över ett år förlorar några hörsel och ibland behöver syre andas hur kan du göra saker bättre för henne?

Det är ovanligt att ha zoster för ett år, så jag hoppas hon fortsätter att se en läkare. Jag vet inte om du menade att du var berörda alla de problem som nämnts ovan var knutna till varandra, men jag antar att du inte gjorde. Här är några förslag:
1. se till att hennes smärta är under kontroll. zoster, kan om hon verkligen fortfarande har det, vara ett mycket smärtsamt tillstånd. Se till att hennes smärta behandlas genom hennes läkare.
2. hörselnedsättning kan ske från olika förutsättningar, både från normalt åldrande, mediciner, buller, etc. Se en ENT testas för att se om hörselnedsättning är den typ som kan få hjälp av utfrågning aides eller om det finns något annat som kan göras.
3. se till att personen som du nämnde och alla runt omkring henne inte röker! Detta är avgörande för någon på syre speciellt; Det är fortfarande fantastiskt för mig att någon på syre skulle sätta en flamma upp till deras mun--ibland även på samma gång--vilket kan leda till explosioner. Men ännu viktigare, detta verkligen kan orsaka mer skada.
4. se till att hon ser en läkare som kan ta tid att ta itu med alla frågor (detta kan betyda kommer tillbaka för flera avtalade tider).