Om narcissister är patologiska lögnare vet de att de ljuger eller är det sjukdomen?

Svaret jag tror att båda är sanna. Jag tror att de vet att de ljuger, de bara förneka det för sig själva. För att göra detta hjälper dem att hålla manipulering av sin partner och också fantasivärlden de skapar för sig själva. Förnekandet dämpar deras samvete och så småningom snuffs det ut helt och hållet