Om syskon äga mark från avlidna föräldrar och en filer konkurs och de tar hennes del kan de också ta de andra syskonen mark?

I allmänhet - och detta är inget undantag till denna regel - du kan inte hållas ansvarig för din brors skulder. Detta betyder att när din bror/syster filer för konkurs dina tillgångar inte kan tas. Om du äger ungefär (land) tillsammans med din bror, din brors tillgångar kan man dock (några undantag finns) inklusive hans del av landet. Detta innebär att din bror kan och kommer att tvingas att överföra ägandet av sin del av landet. Beroende på den rådande stat lag och den särskilda circustances hela partiet kommer att säljas (och du får hälften av intäkterna) eller den nya ägaren bara delägare och måste acceptera begränsade rättigheter att vara endast en delägare.