Om två personer är på en avdelning ett tecken det över och du har fordonet och den andra personen inte underteckna den över dess allt betalt hur kan du få titeln?

Du kan antingen stämma andra delägare för din hälften av intäkterna från försäljningen (konvertering) eller du kan stämma för att ha försäljning Annullerad (Ylva).