Om underhåll krävs ljus vistelser på och har bytt oljan kontrolleras för vakuum läckor kopplas bort batterikablarna är det en återställningsknapp tack?

Detta är en påminnelse ljus att berätta för dig att ta bort pellets från katalysatorn, rena dem och sätta tillbaka dem i. Ja, det finns en återställningsknapp. Du kan bortse från detta ljus.