Om varan investeringar blomstrar, kör dan och direkt företag väl

Fråga:

Om varan investeringar, som till exempel guld eller olja, blomstrar, köra dan och direkt företaget bra, att ge, till exempel detaljgranska röret för oljeborrning? Är detta verkligen rätt eller inte?


Svar:

Mycket väl kände igen. Höga råvarupriser leda till hög prospektering ansträngningar. Och det tar leverantörer.