Om värme stiger varför är det kallt och snö på toppen av bergen?

Det finns ett antal faktorer inblandade här:

För det första är det sant att varm luft stiger, men när det stiger gradvis, det blir tunnare och expanderar, som äger en kylande effekt. På de höga bergskedjorna, omgivande atmosfärisk luft är mycket tunn: så att det är inte heller mycket omgivande luft att hålla värmen i när solen värma berget, och mycket av den värmande effekten flyr.
För det andra är bergstopparna längre från termisk värme på jordens centrum.
För det tredje är infallsvinkel som solens strålar träffa jordytan själv. En overhead sol, till exempel möter en platt jord ytbehandlar mycket direkt - en nästan vinkelrätt "attack", skulle man kunna säga. En 1 meter lång solen påverkar ca 1 meter av jordens yta från direkt ovan. Men om solen möter berget [säger] i depression av 60 grader vinkel, sedan samma mängd solen kommer att täcka 2 meter från marken. så kommer dess övergripande värmande effekt minskas kraftigt.