Omvänd procedur: vilka länder deltar? Hur gå vidare ordentligt?

Fråga:

en fråga till förfarandet för omvänd betalningsskyldighet. MOMS. Jag måste snart göra fakturor i EU och tredjeländer.

  • Tillämpas förfarandet som kunder för vilka länder?
  • Vad kan observeras vid fakturering?

Svar:

Omvänd förfarandet gäller inom EU. Räkningarna är utan moms!