Ordna om rsysoeal slseetty för att ge en berömda personer i det första ordet ett brev saknas eftersom jag inte vet det men ledtråden är Wild at Heart över en rad tv-talangjakt i 6 bokstäver?

Om du hänvisar till frågesporten i detta veckor ta en paus. Du har ett par fel lösningar samt inte kunna svara på Wild at heart fråga, (som är Amanda Holden.) Jag kommer inte att ge dig full svaret tills du kan ge alla rätt bokstäver! Fortsätta att försöka! Lol