Övertid användas också till förtidspension?

Fråga:

Det är möjligt att övertid tas ut och snarare än att få dem utdelning, detta lätt att använda för förtidspension? I gör wasteland är det ganska kurs och ge år 100 timmar (eller mer) kan komma samman. Om detta är extrapoleras till några år, så du kan fastställda några månader innan den faktiska pensionsåldern ner om arbete.


Svar:

En individuell överenskommelse göras med arbetsgivaren. Det kan vara att det hjälper båda sidor om en tid kredit är etablerad, och kan vara ganska att gå i pension.